ครั้งแรกของวัน

ฝาก 400 รับ 60

ฝาก 600 รับ 90

สงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง  / วันเท่านั้น ทำเทิร์น 1 เท่า ถอนได้ทันที